กิจกรรมบรรยายให้พนักงานวางแผนเกษียณ

หากพนักงานมีปัญหาการเงิน ย่อมส่งผลต่อการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้พนักงานมีความสุข มีเงินใช้ยามเกษียณ และมีความรู้และความเข้าใจด้านการเงินมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมนี้ ทำให้แต่ละคนวางแผนการเงินที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ Lifestyle ได้