กิจกรรมและโปรโมชั่น มันนี่น่ารู้

กิจกรรมบรรยายให้พนักงานวางแผนเกษียณ

หากพนักงานมีปัญหาการเงิน ย่อมส่งผลต่อการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้พนักงานมีความสุข มีเงินใช้ยามเกษียณ[...]

อ่านเต่อ
กิจกรรมพัฒนาด้านการเงินผ่านบอร์ดเกมกับพนักงานในองค์กร

กิจกรรมนี้เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน การลดหย่อนภาษี และการประกันชีวิต[...]

อ่านเต่อ
กิจกรรมการให้ความรู้ผู้ประกอบการ

สัมมนาพิเศษ เพื่อผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และผู้สอบบัญชี ให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวางแผนภาษีแบบ[...]

อ่านเต่อ