จัดตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียนเท่าไรดี ?

จัดตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียนเท่าไรดี??

ขอแนะนำ 3 หลัก เพื่อพิจารณาในการประมาณจำนวนเงินที่ต้องการเป็นทุนจดทะเบียนของธุรกิจ

 1. ลักษณะของธุรกิจที่ต้องการจัดตั้ง มีรูปแบบอย่างไร ต้องมีกระแสเงินสดในการดำเนินการอย่างไร กระแสเงินในการลงทุนอย่างไร เช่น
  – กิจการต้องซื้ออะไรหรือจัดหาบริการใดบ้าง เพื่อทำธุรกิจ  และจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเท่าไร
  – กิจการเป็นธุรกิจขายสด หรือ ขายเชื่อ จำเป็นต้องสำรองเงินสดหรือไม่
 1. ทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นตัวแทนในการสร้างความสร้างความน่าเชื่อถือ ในการพิจารณาข้อนี้ ผู้ตัดสินใจ อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งทุนจดทะเบียนจะแสดงให้เห็นถึง
  – การเป็นหลักประกันในการดำเนินกิจการ และแสดงถึงความมั่นคงของธุรกิจ ได้
  – ความมีสภาพคล่อง มีกระแสเงินสด และเป็นปัจจัยหนึ่งในการขอสินเชื่อ ที่ใช้ในการพิจารณาด้วย
 2. ความพร้อมของเงินที่นำมาจดทะเบียน
  เงินส่วนตัวที่นำมาลงทุนนั้น ควรเป็นเงินที่มีการวางแผนการเงินแล้ว เพราะ เมื่อนำเงินมาเป็นทุนจดทะเบียนบริษัทแล้ว เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นจะนำเงินนั้นมาใช้ส่วนตัวไม่ได้ เงินบริษัทต้องใช้เพื่อกิจการบริษัทเท่านั้น

หากสงสัย ปรึกษา มันนี่น่ารู้ ได้ค่ะ ยินดีให้บริการ