Category Archives: บทความ

จดทะเบียนบริษัทคนเดียว ทำได้ใหม เราไขทุกข้อข้องใจ

ทำไมผู้ประกอบการยุคนี้ถึงอยาก จดทะเบียนบริษัทคนเดียว ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันว่าการทำบริษัทเพียงคนเดียวดีอย่างไร ทำไมถึงเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกอบการรายเล็ก เพราะการจดทะเบียนบริษัทเพียงคนเดียวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากมองในข้อดี จดทะเบียนบริษัทคนเดียว คือเป็นรูปแบบของการทำบริษัทที่ไม่ต้องทะเลาะหรือมีข้อพิพาทระหว่างตัวเองกับผู้ถือหุ้น เพราะเรามาพบปัญหาว่าหากดูแลบริษัทหรือเปิดบริษัทมากกว่า 1 คนหรือ 2 คนขึ้นไปมักจะมาพร้อมกับความคิดเห็นที่แตกต่าง และนำไปสู่ปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างกัน เกิดปัญหาขึ้นภายในองค์กรส่งผลให้ธุรกิจล้มเหลวในที่สุด การทำบริษัทเพียงคนเดียวจึงนับว่าเป็นการตัดสินใจทำธุรกิจอย่างเต็มที่แต่เพียงผู้เดียว ทั้งยังเพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกิจได้อีกด้วย แต่ก็มาพร้อมข้อเสียเช่นกันคือมีค่าใช้จ่ายสูงหากวันหนึ่งเลิกทำกิจการไป จะต้องมีการชำระบัญชีตามระเบียบข้อกฎหมาย นอกจากนั้นต้องยอมรับว่าเมื่อบริหารล้มเหลวก็ส่งผลกระทบต่อตนเอง และแบกรับภาระทั้งหมดโดยเฉพาะหนี้สินที่ต้องคืนแก่ธนาคารในกรณีที่กู้ยืมเงินมาเพื่อเปิดบริษัท จะเห็นว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียก่อนที่จะ จดทะเบียนบริษัทคนเดียว จึงต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนถึงความพร้อม โดยการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนการดำเนินการ การจัดการปัญหาต่าง ๆ อย่าลืมว่าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมด จดทะเบียนบริษัทคนเดียว ได้ไหม จดทะเบียนบริษัทคนเดียว ได้ไหม คำถามยอดฮิตของคนที่กำลังวางแผนที่จะเปิดบริษัทเพียงคนเดียวและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือขาดทุน เพราะโดยปกติทราบกันดีว่าการทำธุรกิจหรือเปิดบริษัทจะมีหุ้นส่วนเริ่มต้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ถึงจะสามารถจัดตั้งเป็นบริษัทนิติบุคคลได้ มีพ.ร.บคุ้มครอง หากย้อนกลับไปติดตามข่าวเกี่ยวกับร่างพ.ร.บการจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว พ.ศ 2560 จะพบว่ากระทรวงพาณิชย์ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงพยายามที่จะผลักดันพ.ร.บการจัดตั้งนิติบุคคลเดียว เพื่อออกกฎหมายบังคับใช้ รวมถึงลดโอกาสที่จะไม่ให้เกิดปัญหาผู้ถือหุ้นปลอม เพราะธุรกิจรายเล็กหรือผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีเงินทุนสำหรับเปิดกิจการและคิดว่าตนเองได้กำไรน้อย มักจะหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยขั้นตอน จดทะเบียนบริษัทคนเดียว ที่ยุ่งยากและซับซ้อนมีหลายคนที่ทำกิจการเล็ก ๆ โดยเลี่ยงที่จะจดทะเบียนเปิดบริษัท และมักพบปัญหาว่าสำหรับคนที่อยากเปิดบริษัทเพียงคนเดียวมักจะจัดตั้งบริษัทโดยมีนอมินีหรือผู้ถือหุ้นปลอม ในขณะที่ตนเองเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เพียงผู้เดียว ตั้งแต่ปี 2560 จึงมีการผลักดันให้มี[…]

กลยุทธ์ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มกำไร ประหยัดภาษี ด้วยข้อมูลบัญชี

กลยุทธ์ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มกำไร ประหยัดภาษี ด้วยข้อมูลบัญชี หากคุณกำลังมองหากลยุทธ์ที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มกำไร และประหยัดภาษีสำหรับธุรกิจของคุณ การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาแผนการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้ในระยะยาว ในบทความนี้เราจะแนะนำการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบัญชี เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและเจริญรุ่งเรือง ดังนี้ 1. วิเคราะห์รายได้และรายจ่าย การใช้ข้อมูลบัญชี เริ่มต้น จากการตรวจสอบและวิเคราะห์รายได้และรายจ่ายของธุรกิจ โดยขั้นนี้ เกิดการ การทำบัญชีที่มีการวางแผน จำแนกประเภท รายได้ ค่าใช้จ่าย อย่างถูกต้อง เป็นระบบ ซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญในการใช้ข้อมูลบัญชี เพราะช่วยให้คุณเข้าใจสถานะการเงินของธุรกิจในอดีต และปัจจุบันได้ (โดยที่หากระบบบันทึกบัญชี จะต้องวางแผนข้อมูลปรับปรุงเป็นปัจจุบันมากที่สุด)  ข้อมูลที่พร้อมใช้งานจากบัญชี คุณจะสามารถระบุรายได้ที่เกิดขึ้นและรายจ่ายที่เกิดขึ้นในธุรกิจของคุณได้อย่างชัดเจน และ สิ่งที่จะทำให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ การวางระบบภายใน การออกแบบเอกสาร การแยกประเภท และจัดประเภทรายการ โดยการวิเคราะห์รายได้ คุณควรใส่ใจในการตรวจสอบและบันทึกรายการรายได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงการขายสินค้าหรือบริการ รายได้จากการลงทุน รายได้จากดอกเบี้ย หรือรายได้จากแหล่งที่มาอื่นๆ ที่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจของคุณ ในขณะเดียวกัน คุณควรวิเคราะห์และบันทึกรายจ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รายจ่ายอาจมาจากค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจ ประโยชน์ของการวิเคราะห์รายได้และรายจ่าย[…]

จัดตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียนเท่าไรดี ?

จัดตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียนเท่าไรดี?? ขอแนะนำ 3 หลัก เพื่อพิจารณาในการประมาณจำนวนเงินที่ต้องการเป็นทุนจดทะเบียนของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจที่ต้องการจัดตั้ง มีรูปแบบอย่างไร ต้องมีกระแสเงินสดในการดำเนินการอย่างไร กระแสเงินในการลงทุนอย่างไร เช่น – กิจการต้องซื้ออะไรหรือจัดหาบริการใดบ้าง เพื่อทำธุรกิจ  และจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเท่าไร – กิจการเป็นธุรกิจขายสด หรือ ขายเชื่อ จำเป็นต้องสำรองเงินสดหรือไม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นตัวแทนในการสร้างความสร้างความน่าเชื่อถือ ในการพิจารณาข้อนี้ ผู้ตัดสินใจ อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งทุนจดทะเบียนจะแสดงให้เห็นถึง – การเป็นหลักประกันในการดำเนินกิจการ และแสดงถึงความมั่นคงของธุรกิจ ได้ – ความมีสภาพคล่อง มีกระแสเงินสด และเป็นปัจจัยหนึ่งในการขอสินเชื่อ ที่ใช้ในการพิจารณาด้วย ความพร้อมของเงินที่นำมาจดทะเบียน เงินส่วนตัวที่นำมาลงทุนนั้น ควรเป็นเงินที่มีการวางแผนการเงินแล้ว เพราะ เมื่อนำเงินมาเป็นทุนจดทะเบียนบริษัทแล้ว เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นจะนำเงินนั้นมาใช้ส่วนตัวไม่ได้ เงินบริษัทต้องใช้เพื่อกิจการบริษัทเท่านั้น